ورود / ثبت نام     بازگشت  


    نام فارسی بیماری اول :     تست 1
    نام فارسی بیماری دوم :     تست2
    نام انگلیسی بیماری اول :     test1
    نام انگلیسی بیماری دوم :     test2
    تفاوت :    

فرق