ورود / ثبت نام     بازگشت  


    نام فارسی :     علامت دلریمپل
    نام انگلیسی :     Dalrymple's sign
    توضیح :    

علامت دَلریمپِل (به انگلیسیDalrymple's sign (‎/dælˈrɪmpəl/‎)) نشانه‌ای است که شکاف پلک‌ها در آن پهن‌تر می‌شوند که در پرکاری تیروئید (بیماری گریوز و گواتر) دیده می‌شود و باعث افزایش غیرطبیعی پهنای شکاف پلکی می‌شود. در نتیجهٔ برگشت پلک بالا، سفیدی باسکلرا در قسمت بالایی مارجین پلک، قابل رویت است.

از علایم دیگر چشمی که در بیماری گریوز می‌توان از آنها نام برد: Stellwag's sign, Rosenbach's sign, Jelink's sign.


    بیماری های دارای این علامت :