ورود / ثبت نام     بازگشت  


    نام فارسی :     سقط خودبه‌خودی
    نام انگلیسی :     Miscarriage
    توضیح :    

سقط خودبه‌خودی (به انگلیسیMiscarriage، spontaneous abortion) به از دست رفتن طبیعی محصول لقاح طی سه ماههٔ اول بارداری گویند. در گذشته از دست رفتن محصول لقاح پیش از هفتهٔ ۲۰ را نیز سقط می‌خوانند، اما با پیشرفت سونوگرافی تشخیصی امروزه کمتر از این محدودهٔ زمانی استفاده می‌شود.

گاه سقط به‌طور عمدی و ناشی از مصرف دارو یا دستکاری است که به آن سقط خودبخودی Miscarriage نمی‌گویند. واژه سقط جنین (Abortion) واژه‌ای کلی تری است و برای تمام انواع سقط اطلاق می‌شود.


    بیماری های دارای این علامت :