ورود / ثبت نام     بازگشت  


    نام فارسی :     خواب‌آلودگی
    نام انگلیسی :     Somnolence
    توضیح :    

خواب‌آلودگی احساس میل به خواب یا خوابیدن برای دوره‌های طولانی به طور غیرمعمول است (مقایسه پرخوابی). این واژه مفهوم‌های مجزایی به‌معنی حالت قبل از به خواب رفتن، حالت فیزیولوژیک ناشی از مدت طولانی نخوابیدن و یا یک بیماری مزمن را در بر می‌گیرد.cool


    بیماری های دارای این علامت :