ورود / ثبت نام     بازگشت  


    نام فارسی :     خواب‌رفتگی
    نام انگلیسی :     Paresthesia
    توضیح :    

خواب‌رفتگی (به انگلیسیParesthesia) یا گِزگِز اندام، مورمور شدن با بی‌حسی (numbness)، سوزن‌سوزنی شدن (tingling) در پوست بدن انسان، اغلب در انگشتان، دست‌ها، پاها، بازوها یا پاها گفته می‌شود.


    بیماری های دارای این علامت :