ورود / ثبت نام     بازگشت  


    نام فارسی :     کمان‌پیکری
    نام انگلیسی :     Opisthotonus
    توضیح :    

کمان‌پیکری یا (به انگلیسیOpisthotonus) قرار گرفتن غیرارادی بدن در حالت خوابیده در وضعیتی که سر و پاها روی زمین و پشت و کمر و لگن بالاتر از آن قرار می‌گیرند.

این وضعیت اغلب در بیماری‌هایی که موجب انقباض شدید عضلات مخطط محوری و ستون فقرات شود دیده می‌شود مانند کزاز برخی از فلج‌های مغزی و...


    بیماری های دارای این علامت :