ورود / ثبت نام     بازگشت  


    غش کردن     Syncope (medicine)

    ناهشیاری     Unconsciousness

    علامت لرمیت     Lhermitte's sign

    بی‌خوابی     Insomnia

    دست‌لرزه     Asterixis

    لرزش     Tremor

    تیک عصبی     Tic

    میوکلونوس     Myoclonus

    چنگه     Cramp

    پرش عضلانی     Fasciculation

    دیستونی     Dystonia

    رقصاک     Chorea

    انقباضات پلک‌ها     Blepharospasm

    همیبالیسموس     Hemiballismus

    حرکت‌پریشی     Athetosis

    بی‌قراری حرکتی     Akathisia

    هایپوکینزی     Hypokinesia

    سردرد     Headache

    توهم     Hallucination

    اختلال دیکته‌نویسی     Dysgraphia

  ...    1    2    3    4    5    6    ...